REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 9 lipca 2018 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej
telefonicznie – tel. 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie