REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną”

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

I. ORGANIZATOR:Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach we współpracy z nauczycielami Wspólnoty Szkół Katolickich, Akcji Katolickiej, Rycerzami Kolumba.

II. CELE KONKURSU

  • uczczenie 100-lecia niepodległości poprzez prezentację poezji patriotycznej,
  • poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich,
  • rozwijanie zainteresowań literackich,
  • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka,
  • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją.

III. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Powołana Komisja będzie oceniać walory recytacji uczniowskich z uwzględnieniem następujących kryteriów:
• stopień opanowania pamięciowego tekstu,
• interpretacja utworu,
• dykcja,
• ogólne wrażenie artystyczne.

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Każdy uczestnik konkursu recytatorskiego prezentuje jeden wybrany utwór. Jury przesłuchuje uczestników podzielonych na kategorie wiekowe:

  • uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej
  • uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

przyznając punkty od 0 do 3 w każdej kategorii, a następnie przedstawia wyniki; po zakończeniu recytacji udaje się na obrady i wyłania zwycięzców.

VI.TERMIN I MIEJSCE:

17 listopada 2018 roku, godz. 10.00, sala parafialna

Termin składania zgłoszeń upływa  9 listopada 2018 r. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w biurze parafialnym. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych jest załączony do powyższego regulaminu.

VII. NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy przyznane w odpowiednich  kategoriach wiekowych.