Radujcie się zawsze w Panu

Radosny czas adwentowego oczekiwania rozpoczęliśmy w Kościele w niedzielę 2 grudnia. Jest to bogaty w symbolikę, trwający cztery niedziele okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz wzmożonego wyczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Adwent ze swej natury nie jest czasem pokuty, ale czasem pełnym radości i nadziej. Mobilizuje człowieka do refleksji ad własnym życiem i przynagla do miłości względem innych ludzi.

Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście, przybycie.

Adwent składa się z dwóch okresów: pierwszy to czas, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia). Natomiast druga część adwentowego oczekiwania to czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem związanym z czasem adwentu są „roraty”, jest to Msza Święta sprawowana wczesnym rankiem ku czci Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii sprawowana codziennie z wyjątkiem niedzieli o godzinie 6:00. Nazwa „roraty” wywodzi się od pierwszych słów pieśni Rorate caeli desuper (niebiosa rosę spuście). W procesji na wejście przy zgaszonych światłach uczestniczą dzieci z zapalonymi lampionami. Dzieci przynoszą także papierowe serca, na których wypisane są dobre uczynki.

Przy ołtarzu jest także zapalona świeca zwana roratką, która symbolizuje Maryję, która jako jutrzenka. która zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. Umieszcza się także wieniec z czteroma świecami symbolizującymi niedziele adwenty, który jest swoistym liczydłem adwentowego oczekiwania.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą GAUDETE(radości). Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: Gaudete in Domino, czyli „Radujcie się w Panu”. Podczas całego adwenu używa się szat liturgicznych koloru fioletowego, natomiast w Niedzielę Radości, można użyć szat koloru różowego.

Zachęcamy wszystkich parafian do czynnego włączenia się w przeżywanie adwentu. Serdecznie zapraszamy na roraty, które się cieszą dużym zainteresowaniem w naszej wspólnocie parafialnej.

[nggallery id=54]