PELPLIŃSKIE   SPOTKANIA   DUSZPASTERSKIE

PELPLIŃSKIE SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zapraszają 29 października 2022 r. na konferencję naukową w ramach XXII Pelplińskich Spotkań Duszpasterskich.

Program konferencji pt. „Dziedzictwo biskupa Jana Bernarda Szlagi” jest następujący:

9.00-9.15 – Wprowadzenie

Sesja I

9.15-9.30      ks. Tomasz Huzarek, „Powołani do doskonałości” – teologiczna wizja człowieka w nauczaniu biskupa Jana Bernarda Szlagi;

9.30-9.45      ks. Arkadiusz Drzycimski, Filary formacji kapłańskiej w nauczaniu biskupa Jana Bernarda Szlagi;

9.45-10.00    ks. Andrzej Patrzykąt, Kościół i jego misja w felietonach biskupa Jana Bernarda Szlagi;

10.00-10.20 Dyskusja;

10.20-10.30 Przerwa;

Sesja II

10.30-10.45 ks. Jan Perszon, Biskupa Szlagi dialog z kaszubszczyzną;

10.45-11.00 Bogdan Wiśniewski, Pelplin – miasto biskupa Jana Bernarda Szlagi;

11.00-11.15 ks. Wincenty Pytlik, Mecenat artystyczny biskupa Jana Bernardzie Szladze;

11.15-11.35 Dyskusja;

11.35-11.45 Przerwa;

Sesja III

11.45-12.00 ks. Jan Walkusz, Cum scientia et pro scientia, czyli aktywność naukowo-administracyjna biskupa Jana Bernarda Szlagi;

12.00-12.15 ks. Wojciech Pikor, Biskupa Szlagi rozumienie hermeneutyki biblijnej;

12.15-12.30 ks. Andrzej Megger, Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi;

12.30-12.50 Dyskusja;

12.50-13.00 Zakończenie.