Pan Jezus już się zbliża…

Pan Jezus już się zbliża…

W niedzielę 20 września, miało miejsce w naszej parafii najpiękniejsze spotkanie dzieci z Jezusem – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku, z wiadomych przyczyn, uroczystość ta została przesunięta na miesiąc wrzesień. Przyjęte zostały dzieci ze szkół podstawowych nr 3, 5 i 8 oraz ze Szkoły Katolickiej. Przygotowywane zostały do tego pięknego spotkania przez nas rodziców oraz ks. proboszcza Janusza Chyłę i siostry pallotynki Łucję i Jadwigę.
O godz. 9.00 i 11.00 rozpoczęły się piękne Msze święte. Po przywitaniu wszystkich przez Księdza Proboszcza, rodzice dzieci pierwszokomunijnych poprosili o udzielenie sa- kramentu EucharysUi swoim dzieciom. Uroczystość odbyła się przy aktywnym uczestnictwie dzieci jak i ich rodziców. Kazanie skłoniło zapewne wielu parafian i gości do głębszych przemyśleń. W oczach Pana Boga każdy z nas ma szansę. Jego dobroć jest okazana wszystkim. Każdy z nas, bez względu na historię życia, i na to, ile sam z siebie potrafi ofiarować jest otoczony Jego miłości. Kazanie, będące komentarzem do Ewangelii św. Mateusza stało się zaproszeniem dla wszystkich dzieci, ich rodziców oraz zgromadzonych na Mszy do współpracy z Panem Bogiem w trosce o winnicę, którą jest Królestwo Boże.
Moment przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej wzruszył wszystkich, a zwłaszcza nas rodziców. Nasze dzieci po raz pierwszy tak głęboko doświadczyły spotkania z Panem Jezusem. Pierwszy raz zostały tak pięknie przytulone do Jego serca. Mogły Mu podziękować za wszystko i prosić o najpotrzebniejsze łaski. Na ich twarzach było widać ogromną radość z tego pierwszego spotkania.
W imieniu wszystkich Rodziców pragniemy podziękować Księdzu Proboszczowi za Ofiarę Mszy świętej, za wygłoszenie Słowa Bożego, za nauki i wskazania. Wszystkim kapłanom dziękujemy za pierwsze rozgrzeszenie, za codzienny przykład życia, za uśmiech, serce i nieustającą troskę o nasze rodziny, a przede wszystkim za sprawowanie liturgii i modlitwę. Dziękujemy za to, że od poprzedniej niedzieli nasze dzieci mają prawdziwego Przyjaciela. Choćby tutaj na ziemi zawiódł człowiek, Pan Jezus nigdy ich nie pozostawi w potrzebie, zawsze wysłucha, przebaczy i przytuli do swojego Serca. Za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a jest dowodem ofiarnego wypełniania powołania do służby Bogu i ludziom – Bóg zapłać!
Pragniemy pielęgnować skarb wiary w sercach i życiu naszych dzieci. Prosimy całą wspólnotę parafialną o modlitwę za nasze dzieci i nasze rodziny.
Agata Chojnacka