OCZEKIWANIE NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

OCZEKIWANIE NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Już po raz kolejny, dwie chojnickie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym: Syjon i Dzieciątko Jezus spotkały się w sobotę 8 czerwca na wieczornym czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego.

W małym kościele parafii pw. MBKP w Chojnicach, rozpoczęto około godziny 19:30 uwielbienie Boga radosnymi pieśniami połączonych diakonii muzycznych. Następnie, konferencję wygłosił ks. Jarosław Kaźmierczak – proboszcz parafii z Nowej Cerkwi. W czasie konferencji skupił się na rozważaniach z Dziejów Apostolskich: „A kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu”. Ważne dla niego było, że „wszyscy”, że  „razem” i że „na tym samym miejscu” tworzyli jedną skupioną na oczekiwaniu wspólnotę.

Po konferencji była krótka przerwa na kawę i drożdżówki dla chętnych, oraz możliwość rozmów wśród starych i nowych znajomych.

Około godziny 21:30 rozpoczęła się Msza święta, podczas której Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Janusz Chyła. Tuż po niej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dalej trwaliśmy w uwielbieniu Boga – naszego Stwórcy. W tym Bożym zanurzeniu trwała modlitwa wstawiennicza, z której mógł skorzystać każdy, kto tylko zapragnął otworzyć się na Ducha Świętego.

Diakonie muzyczne spisały się na medal, śpiew i muzyka przepełnione mocą Bożą nie pozostawiały nikogo obojętnym, a animatorzy prowadzący modlitwę pięknie wysławiali Boże przymioty tj. Miłość i Miłosierdzie.

Na zakończenie zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem i jeszcze przed północą udaliśmy się do swoich domów.

W.N.