Niedziela Dobrego Pasterza

IV niedziela wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus jest Pasterzem, który otacza troską swoją Owczarnię, idzie na jej czele i prowadzi, broniąc swoje owce przed niebezpieczeństwami. W naszej parafii tradycyjnie w tym dniu ma miejsce uroczyste przyjęcie nowych lektorów i ministrantów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Jednocześnie jest obchodzona I rocznica przyjęcia Komunii świętej przez uczniów klas trzecich.