Nekrolog śp. ojca Marka Karczewskiego CSSp

Nekrolog śp. ojca Marka Karczewskiego CSSp

Ojciec Marek Karczewski CSSp

Urodził się 20 listopada 1961 r. w Sicienku w województwie bydgoskim jako syn Stefana i Anny, trzeci z braci. Sakrament chrztu otrzymał 10 grudnia 1961 r. w Dąbrówce Nowej. W latach 1968-76 uczęszczał do szkoły podstawowej w Sicienku, a następnie do II LO w Bydgoszczy, które ukończył w 1980 r. 28 czerwca 1980 r. został przyjęty do Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy i w latach 1980-81 odbył nowicjat. Pierwsze śluby zakonne złożył 17 września 1981 r., a śluby wieczyste  13 czerwca 1986 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lutego 1987 r. w Bydgoszczy. Po święceniach rozpoczął studia specjalistyczne w dziedzinie teologii biblijnej na ATK w Warszawie. Decyzją ówczesnej Rady Prowincjalnej mianowany został prefektem w Domu Studiów Misyjnych w Bydgoszczy, następnie prefektem w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. 30 lipca 1990 r. został mianowany przełożonym domu zakonnego i mistrzem nowicjatu w Chełmszczonce. 15 sierpnia 1992 r. mianowany został przełożonym domu zakonnego w Puszczykówku i rektorem Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Józefa w Puszczykówku. 10 września 1998 r. ojciec Marek został proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku. Pełnił również funkcję kapelana w miejscowym szpitalu. 1 sierpnia 2001 r. mianowany został rektorem kościoła pw. Ducha Świętego w Bydgoszczy i przełożonym wspólnoty zakonnej. 1 września 2002 r. został rektorem WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. 9 grudnia 2004 r. dekretem Ks. Bpa Jana Tyrawy ojcu Markowi została powierzona funkcja Diecezjalnego Duszpasterza do spraw Apostolstwa Trzeźwości. 1 września 2006 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego, a także przełożonym wspólnoty zakonnej. 12 lipca 2011 r. ojciec Marek został mianowany I Asystentem Prowincjalnym. 6 sierpnia 2014 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottier w Chojnicach i przełożonym wspólnoty zakonnej. Posługę tę rozpoczął z dniem 1 września 2014 r. na mocy dekretu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Powołany został też do pełnienia funkcji kapelana Aresztu Śledczego w Chojnicach.

Ojciec Marek zmarł 31 października 2018 r. po krótkim czasie bardzo ciężkiej choroby.