Komunikat Administratora Diecezji Pelplińskiej

Modlitwy Wiernego Ludu Diecezji Pelplińskiej zostały wysłuchane i Ojciec Święty Benedykt XVI 27 października br. mianował Biskupem Pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej J.E. ks. bpa dra Ryszarda Kasynę.

Nowy Biskup Pelpliński jest synem ziemi pomorskiej i dobrze zna specyfikę duszpasterstwa w Diecezji Pelplińskiej. Proszę mi wybaczyć osobistą refleksję, ale jestem szczęśliwy z takiego wyboru, ponieważ ks. bp Ryszard jest nie tylko kompetentnym i doświadczonym biskupem, ale też posiada cenne walory ludzkie – jest człowiekiem skromnym, pokornym i dobrym.

Zatem Diecezja Pelplińska dziękuje Ojcu Świętemu za nowego Pasterza, którego przyjmuje z radością.

Ks. bp Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gdańsku Oliwie, które ukończył na podstawie pracy z historii Kościoła, której promotorem był ks. dr Alojzy Rotta. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 stycznia 1982 roku w Katedrze oliwskiej z rąk ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka. Ks. bp Ryszard Kasyna po święceniach kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii przy Bazylice mariackiej w Gdańsku. W roku 1985 rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je w 1991 roku obroną doktoratu na temat odpustów. W 1992 roku ukończył Studium Roty Rzymskiej. Jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego, oraz adwokatem Roty Rzymskiej. Od czasu powrotu ze studiów związany był z instytucją Trybunału Metropolitalnego, którego oficjałem został w 1996 roku. Prowadził wykłady w seminarium duchownym i kolegiach teologicznych. Otrzymał godność kanonika w 1998 i prałata w 2001roku. 24 stycznia 2005 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Dices. Konsekrowany został 2 kwietnia 2005 w Bazylice mariackiej w Gdańsku. 15 grudnia 2009 roku decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, członkiem Rady Prawnej oraz delegatem KEP do spraw Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Ingres ks. bpa Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbędzie się 8 grudnia 2012 r. o godz. 11.00. Zatem niech wszyscy zaangażowani w życie Kościoła diecezjalnego tak zaplanują zajęcia, aby tego dnia duchowni, przedstawiciele życia konsekrowanego oraz wierni świeccy mogli być razem z naszym Biskupem w Pelplinie.

Módlmy się o ludzkie siły i Boże błogosławieństwo na długie lata posługi dla naszego biskupa Ryszarda.

Pelplin, 27 października 2012 roku

Bp Wiesław Śmigiel