KOCHANI PARAFIANIE

KOCHANI PARAFIANIE

Z głębi serca dziękuję za wyrazy miłości wobec Boga Dawcy życia i Księdza Prałata Aleksandra Kłosa Jego wiernego sługi. Otrzymaliśmy wyjątkową łaskę w osobie Pasterza, którego słowa i działania były na miarę serca Jezusa i Jego Matki. Duchowe i materialne dziedzictwo jakie nam zostawił jest zobowiązaniem do przyjęcia, pomnożenia i przekazania go kolejnym pokoleniom. Szczególnie leżała mu na sercu sprawa nowych powołań kapłańskich, zakonnych oraz do sakramentalnych małżeństw szanujących dar życia. Troszcząc się o te sprawy najlepiej uczcimy pamięć naszego śp. Księdza Proboszcza.

Dziękuję za towarzyszenie Księdzu Prałatowi modlitwą i obecnością podczas choroby i po śmierci. Dni żałoby i ceremonii pogrzebowych były sposobnością do wyznania wiary i nadziei na spotkanie w wieczności.

Ks. Janusz Chyła, proboszcz