Inauguracja Roku Wiary w naszej parafii

W minioną niedzielę, tj. 14 października podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00 w naszej parafii został zainaugurowany Rok Wiary, już wcześniej przez Papież Benedykt XVI. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz.

W procesji na wejście uroczyście został wniesiony Ewangeliarz, z którego w czasie Liturgii Słowa zostało proklamowane słowo Boże. Ewangelia jako część Pisma Świętego jest przecież źródłem naszej wiary, a przeżywając Rok Wiary chcemy właśnie wracać do początków, a więc do fundamentów naszej wiary. Jako akt pokuty posłużyła tym razem aspersja, czyli pokropienie wiernych wodą święconą, która miała nam przypomnieć nasz Chrzest Święty, będący początkiem naszego powołania do świętości, a więc kolejnego fundament naszej wiary. Ksiądz Proboszcz w swojej homilii podkreślał, że nie wystarczy wyzbyć się tylko bogactw, ale trzeba jeszcze odpowiedzieć na Chrystusowe wezwanie: „Potem przyjdź i choć za mną” (Mk 10,21). Wskazał w ten sposób konieczność odpowiedzi na Boże wezwanie. Przypominając spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą w Chile, wskazał jak trudno jest się radykalnie wyrzec człowiekowi wszystkich bożków, które nim władają, aby w pełni odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa.

Na rozpoczęcie Liturgii Eucharystycznej w procesji z darami, przyniesiono chleb, wino i wodę. Początki tego zwyczaju sięgają czasów apostolskich, kiedy to pierwsi chrześcijanie przynosili na Eucharystię swoje dary. Przyniesione przez wiernych dary symbolizują gotowość do dawania z siebie ofiary i pokazują, że wszystko, co posiadamy pochodzi od Boga. Dary chleba i wina wyrażają naszą codzienność, w której żyjemy i którą chcemy ofiarować Bogu.

Całość liturgii została uświetniona przez śpiew parafialnego chóru „Consono”, a na zakończenie Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa.

[nggallery id=47]