DZIEŃ SKUPIENIA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „SYJON”

DZIEŃ SKUPIENIA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „SYJON”

W sobotę 16 lutego, kolejny raz, nasza Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Syjon” wraz ze swoim opiekunem ks. prob. Januszem Chyłą przeżywała dzień skupienia u Sióstr Franciszkanek w Orliku. Miejsce to jest niezwykłe, przemiłe Siostry zawsze chętnie nas goszczą, a kaplica po remoncie, po prostu zapiera dech w piersiach. Piękna granitowa posadzka od razu rzuca się w oczy. Jednakże najpiękniejszy jest tam w centrum prezbiterium Jezus na krzyżu, a obok niego ikona Jego Matki – Maryi.
Nasz dzień rozpoczęliśmy od Eucharystii, gdyż to jest przecież najważniejsze wydarzenie – spotkanie z żywym Bogiem. Na początku homilii ks. Janusz zapytał: „czy jest tu ktoś, kto nigdy nie próbował schować się przed Bogiem?” W zasadzie trudne pytanie, przecież my ciągle chowamy się przed Nim popełniając grzechy. Podobnie uczynili Adam i Ewa w raju po zjedzeniu owocu z zakazanego drzewa. Życie w grzechu to nic innego jak „chowanie się” przed Bogiem, zamykanie się na łaski, jakimi chce nas obdarzyć, a także oddzielanie się od innych ludzi. To tylko kilka przytoczonych słów z homilii.
Po strawie duchowej, jaką była Eucharystia, czekał na nas obiad przygotowany przez Siostry, oczywiście na obyło się bez dobrze nam znanej ze smaku przepysznej zupy pomidorowej. Po krótkiej przerwie obiadowej, spędziliśmy czas w kaplicy, adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Był to czas na indywidualne spotkanie z Nim, zawierzenie wszystkich spraw związanych ze Wspólnotą, a także tych osobistych, których przecież każdy z nas ma bardzo dużo. Adoracja Pana Jezusa pozwala nam na głębsze zjednoczenie z Nim, daje pokój, a zarazem radość, siły do dalszych działań, pozwala spojrzeć na sprawy z innej perspektywy.
Po adoracji, ks. Janusz wygłosił konferencję na temat sensu duchowej ofiary i znaczenia wspólnoty w przeżywaniu wiary. W trakcie konferencji nawiązał do ofiar składanych w Starym Testamencie, a także do ofiar, jakie można złożyć w dzisiejszych czasach. Składanie siebie w ofierze wiąże się z życiem małżeńskim i rodzinnym. A także wspólnotowym, gdyż tam właśnie będąc grupą różnych ludzi, mamy możliwość ofiarowywania siebie innym, rezygnacji z własnego „ja”. To postawa niepopularna we współczesnym świecie, ale też bardzo potrzebna, aby żyć autentyczną miłością Boga i bliźniego.
Następnie przeszliśmy do innego budynku, gdzie wspólnie wypiliśmy kawę lub herbatę i spożyliśmy małe co nieco, czyli coś słodkiego. Potem w sali konferencyjnej nastąpiły obrady, w trakcie których podsumowaliśmy ubiegły rok formacji i omówiliśmy sprawy związane z działalnością Wspólnoty oraz podziękowaliśmy dotychczasowym Animatorom. W związku z tym, że Wspólnota działa w oparciu o Statut, na podstawie którego dwuletnia kadencja dotychczasowych Animatorów poszczególnych diakonii dobiegła końca, przedstawiliśmy nowych Animatorów. Spotkanie zakończyło się modlitwą wstawienniczą oraz odmówieniem Nieszporów. Wróciliśmy do domów duchowo odnowieni.
Chwała Bogu za ten wspaniały dzień i za wszystko, co Bóg ma dla nas przygotowane! On nigdy nie zostawia nas bez niczego, jest zawsze hojny, jeśli tylko my sami potrafimy się na Niego otworzyć.

Spotkania Odnowy w Duchu Świętym „Syjon”,
odbywają się w poniedziałki po Mszy świętej o godz. 18.30,
w salce nad biurem parafialnym.
Serdecznie zapraszamy!

LS