CHRZEŚCIJANIN W ŻYCIU POLITYCZNYM

Dnia 1 grudnia 2012r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja ,,Chrześcijanin w życiu politycznym”. W tym historycznym wydarzeniu, którego organizatorami byli Akcja Katolicka, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wystąpili szanowni goście: Ks. Abp Celestino Migliore-Nuncjusz Apostolski w Polsce, Ks. Bp Mariusz Leszczyński Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, ks. dr Kazimierz Kurek, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, dr hab. Konrad Głębocki Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, ks. mgr lic. Paweł Powierza, kapelan kaplicy sejmowej i duszpasterz parlamentarzystów.

W konferencji uczestniczyli także członkowie Akcji Katolickiej przy naszej parafii z ks. proboszczem prałatem Adamem Matuszewskim.

Konferencja została zwołana wobec nasilającej się walki z Kościołem, stanowienia w parlamencie prawa niezgodnego z Prawem Bożym, spychania Kościoła na margines życia. Katolicy muszą zająć stanowczą i zdecydowana postawę dającą odpór wszelkiemu złu godzącemu w podstawy katolicyzmu i naszej polskiej i narodowej tradycji. Potrzeba nowej ewangelizacji i włączenia w polityczną i społeczna sferę życia tych ludzi, którzy ograniczają swój katolicyzm tylko do uczestnictwa we Mszy św.. Potrzeba ludzi znających historię, religię i poważnie traktujących Wiarę i Ojczyznę.

Wybitni mężowie stanu Robert Szuman, Alcide a De Gasperi (twórcy zjednoczonej Europy) widzieli Europę zgodną, katolicką i opartą o zdrowe zasady współpracy. Do takiej Europy trzeba nam dążyć podkreślał ks. Kurek.

Prelegenci odwołali się także do takich autorytetów jak papieże Pius XI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i ks. Piotr Skarga kaznodzieja sejmowy.

Posłowie, którzy modlą się, słuchają Słowa Bożego nie mogą ulegać manipulacji i naciskom, lecz muszą głosować zgonie z sumieniem. Naszym zaś obowiązkiem jest modlić się za posłów i wspierać ich w działaniu podkreślał ks. kapelan.

To jak będzie wyglądała nasza scena polityczna zależy od nas wszystkich, od naszej modlitwy i zaangażowania kończyła pani prezes AK Halina Szydełko.

Kończąc przyjęto przesłanie, o tym, że głęboka wiara musi przeniknąć wszystkie dziedziny naszego życia. Odśpiewano ,,My chcemy Boga”. Z błogosławieństwem ks. Biskupa. wzmocnieni nową, głęboko i daleko sięgająca nadzieją wracaliśmy do swoich domów.

Niemożliwe jest w kilku słowach streścić wszystkie wypowiedzi, które mogliśmy wysłuchać odsyłamy do strony internetowej: www.sejm.gov.pl

Program konferencji

11.00 – powitanie uczestników – prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko i poseł Robert Telus, przewodniczący zespołu parlamentarnego

– wystąpienie ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej

11.20 – wystąpienia zaproszonych gości

– abp Celestino Migliore

– kard. Kazimierz Nycz

11.30Od Roberta Schumana do Sejmu RP Anno Domino 2012” – wykład ks. dr Kazimierza Kurka

12.30 „Polityczne, związkowe i obywatelskie powinności polskich katolików; dylematy, spory, sukcesy” – wykład dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej

13.15 „Chrześcijanin w polityce lokalnej – na przykładzie doświadczeń w samorządzie częstochowskim” – wykład dr hab. Konrada Głębockiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

14.00 „Duszpasterstwo polskich parlamentarzystów jako przejaw troski Kościoła o duchową formację posłów i senatorów oraz chrześcijański wymiar zaangażowania polityków polskiego parlamentu w przestrzeń życia publicznego” – wykład ks. Pawła Powierzy, kapelana kaplicy sejmowej i duszpasterza parlamentarzystów

14.45 – zakończenie konferencji

[nggallery id=53]