Adwentowy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej 12 grudnia 2015 roku w Pelplinie.

Było to wyjątkowe spotkanie, bowiem zawierało formację duchową, spotkanie przy łamaniu się opłatkiem połączone z szczerą przyjacielską pogawędką i wreszcie udział w inauguracji Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia. Nasz POAK reprezentowało 5 członków Akcji Katolickiej z prezesem Janiną Kłosowską.

Ksiądz dr Wojciech Niemczewski w ramach formacji członków AK nakreślił nam genezę i znaczenie niepowtarzalnej łaski przeżywania Roku Miłosierdzia. Stanowiło to dla nas doskonały wstęp do uroczystości otwarcia Drzwi Jubileuszowych i inauguracyjnej Mszy św. w Bazylice Katedralnej.

Przygotowani udaliśmy się przed katedrę, aby uczestniczyć w uroczystej procesji z obrazem Chrystusa Miłosiernego, otwarciu Drzwi Świętych, a potem we Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego przy koncelebrze biskupa Wiesława Śmigla i Piotra Krupy oraz około 100 kapłanów i licznych pielgrzymów przybyłych z całej diecezji. W kazaniu ksiądz Biskup nakreślił najważniejsze zadania , jakie stawia przed katolikami Rok Jubileuszowy akcentując wielką ważność sakramentu pokuty. Nazywał go bramą Miłosierdzia. Zaakcentował też, że ,, Świadek Miłosierdzia ma zawsze bystre oczy, wrażliwe serce i dobre ręce’’.

Mszę św. zakończyło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wprowadzenie symboli Światowych Dni Młodzieży krzyża i Ikony Matki Bożej.

J.K.