ADWENTOWE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ W WSD

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ W WSD

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w Adwentowych Dniach Skupienia „Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”  (J 1, 5), które odbywać się będą od 29 listopada do 1 grudnia 2019 roku. Ta forma skupienia ma być pomocą dla młodych w rozeznaniu ich drogi życiowej. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Rekolekcje zaczynają się w piątek 29 listopada o godz. 18.00. Recepcja w Collegium Marianum będzie czynna od godz. 17.00. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać drogą mailową: seminarium@diecezja-pelplin.pl