56-ta rocznica święceń kapłańskich Księdza Prałata Seniora Aleksandra Kłosa

10 września o godzinie 11.30 odprawiona została Msza Święta koncelebrowana przez ośmiu księży rocznika księdza Prałata Seniora Aleksandra Kłosa, który obchodził 56 rocznicę święceń kapłańskich. Proboszcz, ksiądz Prałat Adam Matuszewski powitał przybyłych z diecezji toruńskiej, z Warszawy, z diecezji pelplińskiej kapłanów-gości. Powiedział, „ 56 lat kapłaństwa w pojęciu ludzkim to dużo, natomiast w wymiarze Boga, nie tak dużo. W swojej posłudze kapłańskiej zawsze będziecie młodzi”.

Ks. Prałat Senior A. Kłos przedstawił stojących przy Ołtarzu Pana księży. Eucharystia została odprawiona za otrzymane łaski w ciągu 56 lat życia kapłańskiego oraz za tych, którzy nie mogli przybyć na tę uroczystość. Pamięcią ogarnął Rektora z lat formacji w Seminarium ks. Józefa Grochockiego, wykładowców, a także tych kapłanów z rocznika 1956, którzy odeszli do Pana.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Szopiński z Pelplina. Nawiązał do odczytanej Ewangelii o wyborze Apostołów. Tak jak wtedy, gdy żył Jezus, tak dzisiaj Chrystus modli się codziennie do Ojca i schodzi z góry, aby wybrać i powołać spośród licznego tłumu swoich Apostołów. Uczniowie byli ludźmi z wadami i słabostkami. Jeden z nich był złodziejem i zdrajcą. Dwaj z nich marzyli o udziale w królestwie ziemskim Jezusa. W chwili osamotnienia i przygotowania do śmierci Mistrza, umiłowani Uczniowie uciekli, obawiając się o swoje życie. Ale w końcu wykazali gotowość do dawania świadectwa o Jezusie, w okolicznościach łatwych i trudnych. Opowiadali o tym, co widzieli i słyszeli, aby ludzie ze wszystkich narodów mogli w Chrystusie znaleźć zbawienie. Z Dwunastu Apostołów, jeden został papieżem, a dziesięciu biskupami. Ksiądz Andrzej powiedział do przeżywających uroczystość Kapłanów „Wybraliście powołanie na wzór Apostołów. Bóg powiedział do was „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”(J.15,16). Do każdego z Was zwrócił się po imieniu ”Chodź za mną”. Nie znamy tej chwili, okoliczności, ale idziecie tą „drogą” już 56 lat. Nieważna jest ilość sprawowanych w ciągu tych lat Mszy Świętych, sakramentów. Cieszymy się, że przez 56 lat byliście pośrednikami pomiędzy Bogiem a Światem.

Po zakończonej Eucharystii przedstawiciele Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej wręczyli każdemu z 9 kapłanów symboliczną różę, dziękując Bogu za wielki dar kapłaństwa zapewniając o modlitwie. Ksiądz Prałat Senior Aleksander Kłos podziękował Proboszczowi Parafii za to, że wspólnie z pozostałymi kapłanami mógł przeżyć uroczystość 56 – lecia w naszym kościele. Zwrócił się z wdzięcznością za przybycie dwom „wychowankom”- kapłanom, którzy przybyli na tę uroczystość Podziękował za obecność zebranym w kościele Parafianom.

Życzymy Księdzu Seniorowi Aleksandrowi Kłosowi obfitości łask Bożych i pełni wdzięczności za posługę przez dwadzieścia kilka lat w naszej Wspólnocie Parafialnej. Szczęść Boże

[nggallery id=107]