Siostry zakonne

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego – Siostry Pallotynki
S. M. Zofia Surtel
We wspólnocie od 2012 r. Katechetka w Szkole Podstawowej nr 5, przełożona domu. Odpowiedzialna za Wspólnoty ZAK – Magnifikat i Młody ZAK, prowadzi Ognisko Misyjne Dzieci.
S. M. Michaela Raś
We wspólnocie od 2014 r, zajmuje się pracami domowymi.
S. M. Radosława Twork
We wspólnocie od 2011 r., zajmuje się pracą w kuchni domowej.
S. M. Cecylia Bagniewska
We wspólnocie od 2014r., katechetka w Szkole Podstawowej nr 5. Przygotowuje młodzież kl.II gim do Sakramentu Bierzmowania w Parafii.
S. M. Iwona Małachowska
We wspólnocie od 2014 r., katechetka w Gimnazjum nr1. Opiekun Szkolnego Koła Caritas. Przygotowuje młodzież kl.II gim do Sakramentu Bierzmowania w Parafii.

Nasze Zgromadzenie zostało powołane do życia w Rzymie, w pierwszej połowie XIX wieku, przez świętego kapłana Wincentego Pallottiego (1795 – 1850).
Jako społeczność życia konsekrowanego istniejemy od 1838 roku. Miejsce, jakie zajmujemy w Kościele jest integralnie związane ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego. Nasza siostrzana wspólnota wyłoniła się z tego dzieła i przez ponad półtora wieku, w nim i przez nie – służy Chrystusowi i Jego Ludowi.

„Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz” (Zasady Życia 2.10).

„Według zlecenia Pallottiego, szczególne naśladowanie Jezusa jest podstawą naszego Zgromadzenia, a Ewangelia jest naszą regułą”(ZŻ 2,15).
„Duch miłości, pokory i służby, prostoty i cierpliwości, miłosierdzia i radości serca – to szczególne cechy pallotyńskiej duchowości”. (ZŻ 2,16).

Każda z nas, gdziekolwiek jest, stara się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:
– ad infinitam Dei gloriam! (AIDG) – wszystko dla nieskończonej chwały Bożej
– ad destruendum peccatum! (ADP) – wszystko dla zniszczenia grzechu
– ad salvandas animas! (ASA) – wszystko dla zbawienia dusz

Naśladując Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego, i odwołując się do pośrednictwa Patronki: Królowej Apostołów, w modlitwie i pracy dla Ewangelii, staramy się jednoczyć wszystkich w Bogu.

Więcej na:  www.powolania.pallotynki.pl  – zakładka  O NAS.