Kapłani

ks. kanonik dr Janusz Chyła

Proboszcz

Urodził się 17 lipca 1967 w Skórczu. Maturę zdał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1987-1989) w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu (1991). Do czasu studiów w WSD w Pelplinie (1992) był radnym miasta Skórcz. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 roku, po czym pracował jako wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Specjalizował się w zakresie teologii dogmatycznej na KUL (2001/02), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2002-04).

Po powrocie do Polski (2005) został prefektem studiów w WSD w Pelplinie, a od 2006 do 2016 wicerektorem. Pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Szymika, obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

W latach 2013 – 2016 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej (sekcja pelplińska). Jest członkiem Rady Kapłańskiej, Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Programowej Fundacji inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna. Autor trzech książek: „Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy”, „Ewangelia na Twitterze”, kilkunastu artykułów naukowych, oraz około 150 artykułów popularnonaukowych. Cenzor ksiąg religijnych. Promotor kilkunastu prac magisterskich. Prowadzi profil na Twitterze @Janusz1967

 

Ks. Andrzej Myszak

Ksiądz Wikariusz

Urodzony 8 stycznia 1981 r. w Tczewie. Pochodzi z Lubiszewa Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Technikum Kolejowym w Tczewie na kierunku: drogi i mosty kołowe, które ukończył w 2001 roku. Jednak odczytując inną drogę swojego powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, które ukończył w 2007 roku przyjmując święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Prof. Dra Hab. Jana Bernarda Szlagi. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Sierakowicach. Od 20 sierpnia 2014 roku swoją posługę kapłańską pełni w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. W obecnej parafii odpowiedzialny jest za kręgi rodzin, duszpasterstwo pielgrzymkowe oraz młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

Ks. Marcin Brząkała

Ksiądz Wikariusz

Urodzony 6 listopada 1982 roku. Pierwsze lata edukacji szkolnej odbył w Gostycynie, a następnie kontynuował naukę w Tucholi. Pochodzi z parafii p.w. św. Marcina w Gostycynie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium w Pelplinie w 2003 roku. Studia ukończył przyjmując święcenia kapłańskie  31 maja 2009 roku z rąk Jego Ekscelencji Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi. Msze świętą prymicyjną odprawił 3 czerwca 2009 roku. Po święceniach z dniem pierwszego lipca 2009 roku został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii św. Elżbiety  w Pinczynie, gdzie pełnił swoją kapłańską posługę do czerwca br. Od 1 lipca 2012 roku decyzją księdza Biskupa Wiesława Śmigla  został posłany do pracy duszpasterskiej w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. W parafii odpowiada za wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży a także duszpasterstwo ludzi młodych.

Ks. Sławomir Kulczyk

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 2 października 1977 roku w Świeciu n/Wisłą. Po latach edukacji jako absolwent Technikum Leśnego w Tucholi wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tam też, 8 czerwca 2003 r. z rąk ks. bpa Jana Bernarda Szlagi otrzymał święcenia kapłańskie.
Swoją pierwszą pracę duszpasterską podjął w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim.
Pracę magisterską pt. „Udział Kapłaństwa Służebnego w Potrójnym Urzędzie Chrystusa według Wielkoczwartkowych Listów do Kapłanów Jana Pawła II” obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Natomiast w roku 2010 ukończył studia doktoranckie z zakresu Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Z dniem 20 sierpnia 2015 r. jest wikariuszem naszej parafii i opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ks. Prałat Aleksander Kłos

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Senior

Urodził się w Chełmży, 2 października 1931 r., jako czwarte dziecko w wielodzietnej rolniczej rodzinie spod Torunia, z miejscowości Staw koło Papowa Biskupiego. Po częściowej nauce w Gimnazjum w Chełmnie, maturę zdał w 1952 r. w Pelplinie. Tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie w dniu 21 grudnia 1957 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. Mszę św. Prymicyjną odprawił w swoim parafialnym kościele p.w. Św. Mikołaja w Papowie Biskupim w dniu 26 grudnia 1957 r. Pierwszą Jego placówką wikariuszowską był Lidzbark Welski. Po pięciu latach pracy w tamtejszym środowisku dalszą posługę kapłańską pełnił w Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej w Sianowie. Stamtąd został przeniesiony na interregnum do Świętego koło Łasina. Potem do 1 października 1963 r. był wikariuszem w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu. Wspomnianego 1 października 1963 r. został mianowany proboszczem parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach koło Chojnic. Natomiast 1 lipca 1975 r., na bazie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach (kościół „Gimnazjalny”), została utworzona nowa Chojnicka parafia pod tym samym wezwaniem, której organizatorem i pierwszym proboszczem został mianowany Ks. Aleksander Kłos. Będąc równocześnie Dziekanem Dekanatu Chojnickiego czynił uporczywe starania w sprawie budowy nowego kościoła i utworzenia nowej parafii w Chojnicach. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1979 r. Ksiądz Prałat najpierw został kierownikiem komitetu budowy nowego kościoła, a następnie, po erygowaniu 1 listopada 1983 r. przez ówczesnego Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego nowej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, został mianowany jej pierwszym proboszczem. Był nim do 15 listopada 2011 r., kiedy przeszedł w stan spoczynku. Budowę zespołu kościelnego pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach można nazwać „wielkim dziełem życia Księdza Prałata”.